Dyr & Overlevelse

Dyr & Overlevelse

Ægget kom før hønen …

… Men kom hønen før hønseægget? Evolutionsbiologer har i dag mindst to gode svar på et af menneskehedens centrale spørgsmål. Siden filosoffen Aristoteles' tid (384-322 f.Kr.) har vi spurgt os selv: “Hvad kom først, hønen eller ægget?” Pilen peger i øjeblikket på ægget.