Natur & Vejrfænomener

Natur & Vejrfænomener

Helt tæt på Solen

Siden 2010 har rumobservatoriet Solar Dynamics Observatory, SDO, haft sit blik konstant fæstnet på Solen og taget millioner af højtopløselige billeder. NASA har for nyligt sat en række af billederne sammen til en video. SDO er udstyret med filtre, som fotograferer forskellige bølgelængder. På den måde kan astronomerne blandt andet se plasmastrømme og solstorme. I videoen skifter Solen derfor farve alt efter hvilket filter, der er brugt på det givne tidspunkt.