Natur & Vejrfænomener

Natur & Vejrfænomener

Fysik går op i flammer

Ild eller flammer får sit udseende fra en række fysiske love. Kvantemekanik gør den rene flamme blå, sodpartikler gløder gulligt på grund af et begreb kaldet sortlegeme-stråling, og tyngdekraften har indvirkning på flammernes form.